VDO On-Demand Streaming

ตัวอย่าง Embed Code

<= เลื่อนดูราคา ซ้าย/ขวา =>

Disk SpaceMax SpeedData TransferVideo ExtFTP Upload1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี
50 GB1,000 MbpsUnlimitedMP4, MOV3,0009,00018,00036,000BUY
100 GB1,000 MbpsUnlimitedMP4, MOV6,00018,00036,00072,000BUY
250 GB1,000 MbpsUnlimitedMP4, MOV10,00030,00060,000120,000BUY
500 GB1,000 MbpsUnlimitedMP4, MOV15,00045,00090,000180,000BUY
1,000 GB1,000 MbpsUnlimitedMP4, MOV20,00060,000120,000240,000BUY

<= เลื่อนดูราคา ซ้าย/ขวา =>

หมายเหตุ
  • ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล MP4 และ MOV เท่านั้น
  • ต้องดูผ่าน Video Player เช่น Video JS , Flow Player , JW Player หรือ VLC เท่านั้น ไม่สามารถเล่นบน Web Browser โดยตรง
  • ขอสงวนสิทธิ์ระงับให้บริการหากตรวจพบการสตรีมมิ่งผิดลิขสิทธิ์ หรือผิดกฎหมาย เช่น กีฬา ภาพยนตร์ รายการทีวี การพนัน