VDO On-Demand Streaming

ตัวอย่าง Embed Code

<= เลื่อนดูราคา ซ้าย/ขวา =>

Disk SpaceMax SpeedData TransferVideo ExtFTP Upload1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี
50 GB1,000 MbpsUnlimitedMP4, MOV (H.264)3,0009,00018,00036,000BUY
100 GB1,000 MbpsUnlimitedMP4, MOV (H.264)6,00018,00036,00072,000BUY
250 GB1,000 MbpsUnlimitedMP4, MOV (H.264)10,00030,00060,000120,000BUY
500 GB1,000 MbpsUnlimitedMP4, MOV (H.264)15,00045,00090,000180,000BUY
1,000 GB1,000 MbpsUnlimitedMP4, MOV (H.264)20,00060,000120,000240,000BUY

<= เลื่อนดูราคา ซ้าย/ขวา =>

หมายเหตุ
  • ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล MP4 และ MOV แบบ H.264 เท่านั้น
  • ต้องดูผ่าน Video Player เช่น Video JS , Flow Player , JW Player หรือ VLC เท่านั้น ไม่สามารถเล่นบน Web Browser โดยตรง
  • ขอสงวนสิทธิ์ระงับให้บริการหากตรวจพบการสตรีมมิ่งผิดลิขสิทธิ์ หรือผิดกฎหมาย เช่น กีฬา ภาพยนตร์ รายการทีวี การพนัน