On-Demand VDO Streaming

Disk SpaceMax SpeedData TransferVideo ExtFTP Upload1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี
50 GB1,000 MbpsUnlimitedMP43,0009,00018,00036,000BUY
100 GB1,000 MbpsUnlimitedMP46,00018,00036,00072,000BUY
250 GB1,000 MbpsUnlimitedMP410,00030,00060,000120,000BUY
500 GB1,000 MbpsUnlimitedMP415,00045,00090,000180,000BUY
1,000 GB1,000 MbpsUnlimitedMP420,00060,000120,000240,000BUY
หมายเหตุ
  • ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • รองรับเฉพาะไฟล์นามสกุล MP4 เท่านั้น
  • ต้องดูผ่าน Video Player เช่น Video JS , Flow Player , JW Player หรือ VLC เท่านั้น ไม่สามารถเล่นบน Web Browser โดยตรง
  • ขอสงวนสิทธิ์ระงับให้บริการหากตรวจพบการสตรีมมิ่งผิดลิขสิทธิ์ หรือผิดกฎหมาย เช่น กีฬา ภาพยนตร์ รายการทีวี การพนัน