วิธีการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน

เรามีช่องทางการชำระเงินหลากหลายเช่น ATM , Internet Banking , พร้อมเพย์ , บัตรเครดิต และ Line Pay

ดูช่องทางการชำระเงินได้ที่ ระบบสมาชิก
หรือโทร.092 691 4221 , โทร. 02 107 4127 , Line ID : @smilehost.asia


การหักภาษี ณ ที่จ่าย

 • ยอดชำระ 1,000 บาท/ปี ขึ้นไป สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้
 • นิติบุคคล หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ 3 % , หน่วยงานราชการ หักภาษี ณ ที่จ่าย ได้ 1%
 • หากต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรุณาชำระเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทเท่านั้น
 • กรุณาจัดส่งเอกสารใบหัก ณ ที่จ่าย มาที่บริษัทภายใน 15 วัน หากครบกำหนด ทางบริษัทจะขอระงับให้บริการชั่วคราว จนกว่าจะได้รับเอกสารจากท่าน
 • กรุณาออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย และจัดส่งมาที่
  • บริษัท สไมล์ เอ็กซ์ดี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0405561000434
  • ที่อยู่ 218/6 หมู่ที่ 6 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 • ทางบริษัทจะจัดส่งใบเสร็จรับเงินกลับไป เมื่อได้รับเอกสารใบหัก ณ ที่จ่ายจากท่านแล้ว

แจ้งการชำระเงิน

กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย กรุณากรอกชื่อ เลขผู้เสียภาษี ที่อยู่ สำหรับระบุลงใบเสร็จ และข้อมูลในการจัดส่งทางไปรษณีย์ ลงในช่องนี้