Live Audio + AutoDJ

ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้บริการ

(คลิกที่โลโกสถานีเพื่อฟัง)

จำนวนผู้ฟังShoutcastIcecastDelayAutoDJ1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี
200 คน~ 30s4509001,800BUY
500 คน~ 30s2507501,5003,000 2,500BUY
1,000 คน HOT~ 30s100 MB6001,8003,6007,200 6,000BUY
2,000 คน~ 30s200 MB1,2003,6007,20014,400 12,000BUY
5,000 คน HOT~ 30s500 MB2,5007,50015,00030,000 25,000BUY
10,000 คน HOT~ 30s1000 MB5,00015,00030,00060,000 50,000BUY
หมายเหตุ
  • ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • รองรับ Shoutcast 2 และ Icecast 2
  • จำนวนผู้ฟังพร้อมกันสูงสุดที่ Bitrate 128 Kbps
  • กรณีที่สตรีมเกิน Bitrate ที่กำหนดไว้ จะส่งผลให้รองรับจำนวนคนน้อยลง
  • หากต้องการระบบสตรีมมิ่งแบบ Delay 1-2 วินาที [คลิกที่นี่]