Live Audio & AutoDJ

ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้บริการ

(คลิกที่โลโกสถานีเพื่อฟัง)

<= เลื่อนดูราคา ซ้าย/ขวา =>

จำนวนผู้ฟังShoutcastIcecastDelayAutoDJ1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี
200 คน~ 20s4509001,800BUY
500 คน~ 20s2507501,5002,500
3,000
BUY
1,000 คน HOT~ 20s100 MB6001,8003,6006,000
7,200
BUY
2,000 คน~ 20s200 MB1,2003,6007,20012,000
14,400
BUY
5,000 คน HOT~ 20s500 MB2,5007,50015,00025,000
30,000
BUY
10,000 คน HOT~ 20s1000 MB5,00015,00030,00050,000
60,000
BUY

<= เลื่อนดูราคา ซ้าย/ขวา =>

หมายเหตุ
  • ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • รองรับ Shoutcast 2 และ Icecast 2
  • จำนวนผู้ฟังพร้อมกันสูงสุดที่ Bitrate 128 Kbps
  • กรณีที่สตรีมเกิน Bitrate ที่กำหนดไว้ จะส่งผลให้รองรับจำนวนคนน้อยลง
  • หากต้องการระบบสตรีมมิ่งแบบ Delay 1-2 วินาที [คลิกที่นี่]