Live Streaming

เราให้บริการถ่ายทอดสด ทีวีออนไลน์, สถานีวิทยุออนไลน์ บนหน้าเว็บไซต์

จุดเด่น/คุณสมบัติ
 • ถ่ายทอดสดเสียง
 • ดีเลย์ 20-30 วินาที
 • รองรับ ShoutCast, IceCast
 • มีระบบ AutoDJ
 • รับฟังได้บนคอมฯ และโทรศัพท์มือถือ
 • ฟรีระบบสถิติการรับชม Realtime และย้อนหลัง รายวัน รายเดือน และรายปี
 • นำไปใช้งานได้ง่ายๆ ด้วย iframe HTML
  รองรับ HTTPS
ตัวอย่างการนำไปใช้
 • สถานีวิทยุ
 • ระบบวิทยุออนไลน์
 • การถ่ายทอดเสียง
จุดเด่น/คุณสมบัติ
 • ถ่ายทอดสดได้ทั้งภาพและเสียง
 • ดีเลย์ 20-30 วินาที
 • รองรับ Input : RTMP, RTSP
 • รองรับ Output : HLS , RTMP
 • รับชมได้บนคอมฯ และโทรศัพท์มือถือ
 • ฟรีระบบสถิติการรับชม Realtime และย้อนหลัง รายวัน รายเดือน และรายปี
 • นำไปใช้งานได้ง่ายๆ ด้วย iframe HTML
  รองรับ HTTPS
ตัวอย่างการนำไปใช้
 • Web Cam , Live Cam สถานีวิทยุ
 • สถานีโทรทัศน์, ดาวเทียม, เคเบิ้ลทีวี
 • ระบบทีวีออนไลน์
 • ถ่ายทอดสดกีฬา, อีเวนต์, งานประชุม
จุดเด่น/คุณสมบัติ
 • ถ่ายทอดสดได้ทั้งภาพและเสียง
 • ดีเลย์น้อย 0.5-1 วินาที
 • รองรับ Input : RTMP
 • รองรับ Output : WebRTC
 • รับชมได้บนคอมฯ และโทรศัพท์มือถือ
 • ฟรีระบบสถิติการรับชม Realtime และย้อนหลัง รายวัน รายเดือน และรายปี
 • นำไปใช้งานได้ง่ายๆ ด้วย iframe HTML
  รองรับ HTTPS
ตัวอย่างการนำไปใช้
 • ถ่ายทอดสดงานประมูลสินค้า
 • ถ่ายทอดการชิงรางวัล/ตอบคำถาม
 • ถ่ายทอดสดกีฬา หรือ อีเวนต์ ที่ต้องการดีเลย์น้อย