วิทยุออนไลน์ - Radio Streaming (Shoutcast : เสียง)

ระบบวิทยุออนไลน์สามารถถ่ายทอดสดเฉพาะเสียงเท่านั้น เหมาะกับท่านที่ต้องการทำสถานีวิทยุออนไลน์ เพื่อออกอากาศในเว็บไซต์หรือ Facebook สามารถฟังออนไลน์ได้ทั้งในเว็บไซต์ และโทรศัพท์มือถือ iPhone , iPad , Android

คุณสมบัติระบบวิทยุออนไลน์

ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้บริการ

(กด Play เพื่อฟังเพลง)
<-- เลื่อน ซ้าย/ขวา เพื่อดูแพคเกจเพิ่มเติม -->
แพคเกจระบบวิทยุออนไลน์
500 คน 1,000 คน 2,000 คน 5,000 คน 7,000 คน 10,000 คน
Buy Now Buy Now Buy Now Buy Now Buy Now Buy Now
  จำนวนคนฟังพร้อมกัน
จำนวนคนฟังพร้อมกัน 500 1,000 2,000 5,000 7,000 10,000
  Bit Rate
Bit Rate Unlimited
  Data Transfer
Data Transfer Unlimited
  ฟังบนคอมพิวเตอร์
ฟังบนคอมพิวเตอร์
  ฟังบน iPhone
ฟังบน iPhone
  ฟังบน Android
ฟังบน Android
  ค่าบริการราย 1 เดือน
ค่าบริการราย 1 เดือน 250 บาท 400 บาท 600 บาท 800 บาท 900 บาท 1,200 บาท
  ค่าบริการราย 3 เดือน
ค่าบริการราย 3 เดือน 750 บาท 1,200 บาท 1,800 บาท 2,400 บาท 2,700 บาท 3,600 บาท
  ค่าบริการราย 6 เดือน
ค่าบริการราย 6 เดือน 1,500 บาท 2,400 บาท 3,600 บาท 4,800 บาท 5,400 บาท 7,200 บาท
  ค่าบริการราย 1 ปี
ค่าบริการราย 1 ปี 3,000 บาท
2,500 บาท
4,800 บาท
4,000 บาท
7,200 บาท
6,000 บาท
9,600 บาท
8,000 บาท
10,800 บาท
9,000 บาท
14,400 บาท
12,000 บาท

หมายเหตุ คือแพคเกจที่แนะนำและได้รับความนิยม


Copyright © 2019 Smile XD Company Limited. All Rights Reserved.    คำนวณ TAX & VAT    IP Lookup    Sitemap