โดเมนเนม (Domain Name)

ท่านสามารถจดโดเมนเนมเป็นภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย ที่มีความยาวตั้งแต่ 1 ถึง 63 ตัวอักษร (โปรโมชั่น จดทะเบียน .com ฟรี เมื่อสั่งซื้อเว็บโฮสติ้ง 2GB เป็นรายปี คลิ๊กที่นี่)

จดโดเมนเนม (Register Domain Name)

โดเมนเนมจะเป็นของท่าน 100% มีความปลอดภัยสูง มีระบบป้องกันการขโมยโดเมนเนม มีระบบปิดบังข้อมูลผู้จดทะเบียน Whois Privacy (โปรโมชั่น จดทะเบียน .com ฟรี เมื่อสั่งซื้อเว็บโฮสติ้ง 2GB เป็นรายปี คลิ๊กที่นี่)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!

ย้าย/ต่ออายุ (Transfer Domain Name)

การย้ายและต่ออายุโดเมนเนม ท่านสามารถย้ายทั้งจาก Registrar เดียวกัน (Webnic) หรือย้ายจาก Registrar อื่นก็ได้ โดยใช้เวลาในการย้ายโดเมนเนมประมาณ 3-5 วันทำการ โดยที่ระหว่างย้ายโดเมนเนม จะยังสามารถใช้งานได้ปกติ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!

Copyright © 2019 Smile XD Company Limited. All Rights Reserved.    คำนวณ TAX & VAT    IP Lookup    Sitemap